Så här går det till att betäcka ditt sto hos oss på Bränninge Arabstuteri:


1. Fundera först vilken av våra hingstar som passar bäst till just ditt sto. De är alla av högsta klass men kommer från olika unika blodslinjer och erbjuder därför var och en sina egna speciella egenskaper. Låt det ta sin tid - att välja hingst är ett rent nöje! Behöver du råd så hjälper vi dig förstås gärna!

2. När du bestämt dig betalar du bokningsavgiften och kommer överens om när vi skall ta emot ditt sto.

3. Som stoägare ansvarar du för att ditt sto är i god kondition och har varit smittofritt i 30 dagar innan transport. Om du inte kan uppvisa ett rent träckprov avmaskas stoet vid ankomst.

4. Efter ankomst utförs alltid ett ultraljud på stoet för att på så vis upptäcka ev. infektioner och andra problem som förhindrar dräktighet.

5. Därefter inleds vid behov ev. veterinärbehandling av stoet.

6. Vi betäcker normalt sett alltid på naturlig väg för maximal dräktighetschans. Betäckningen sker helt utan tvångsmedel såsom språnglinor eller brems. Om du vill filmar vi din betäckning för familjealbumet!

7. På dygn 16-18 tas ultraljud på stoet. Om dräktighet ej konstateras upprepas betäckningsproceduren.

8. I normala fall uppnås dräktighet på ett eller några försök - förra året nådde vi 100% dräktighet på samtliga ston.

9. Efter konstaterad dräktighet finns möjlighet att låta stoet stå kvar hos oss ytterligare några veckor om så önskas.